Om föreningen
  

 

Tillbaka
Om föreningen
Arrangemang
Hembygdsmuseet
Kettingfabriken
Sevärdheter
Litteratur
Kontakter
Länkar

På initiativ av Viktor Svensson (Kvicksa Viktor) bildades Loshults Hembygdsförening den 23/9 1952 vid ett möte i Hemgården, Killeberg. Han blev också dess förste ordförande. På eget bevåg inköpte han 1956 en Länsmangård i Hönjarum från 1750-talet och lät flytta till den plats, där den alltjämt står. Den högtidliga invigningen ägde rum på Valborgsmässoafton 1957.

En inventering av alla torp och byggnader inom socknen har också redovisats i åtta häften.
2003 inköptes Kettingfabriken i Killeberg som har restaurerats till ursprungligt skick och drivs nu som industrimuséum. 
Sedan 1984 ger föreningen varje år ut en årsskrift.
Föreningen har idag cirka 380 medlemmar och medlemsavgiften är 100 kr som inkluderar årsskriften.

Styrelse består av

Ordförande Krister Nilsson
Kassör    Eva Bendz Johansson
Sekreterare    Per Andersson
Ledamöter        Alf Johansson, Erland Nilsson, Ingegärd Trulsson, Åke Olofsson, Örjan Trulsson, Jonas Karlsson, Elisabet Bertilsson och Helena Persson

Plusgiro: 73 38 52-8

Föreningens postadress:

c/o Krister Nilsson

Gnubbefälle 2617

283 96 Killeberg