Lindhults kvarn
  

 

Tillbaka
Om föreningen
Arrangemang
Hembygdsmuseet
Kettingfabriken
Litteratur
Kontakter
Länkar


                                                                       

Lindhults kvarn finns i det vattendrag som kommer från gylet i Norra Hulta och rinner genom Gungekulla och sedan utgör gräns mellan Marestorp och Lindhult. Detta kvarnfall är det sista  innan utloppet i Hamsarpasjön, uppströms finns ytterligare tre kvarnfall som tillhör gårdarna i Marestorp. Kvarnfallen finns utmärkta på kartor från slutet av 1600-talet, men hur länge här har funnits kvarn vet vi inte säkert. Björn Olsson, som ägde en av gårdarna i Lindhult, skriver 1861 ett kontrakt med ägaren av den andra gården  och får från 1862 nyttjanderätten till fallet. 1907 köper Johan Trulsson en av gårdarna i Lindhult. Björn Olssons gård ägs då av Per Olsson, som senare övertas av sonen Viking Persson. När 49-årskontraktet från 1861 går ut 1910, skrivs ett nytt kontrakt med de andra bönderna i byn där Johan Trulsson övertar nyttjanderätten och befintlig kvarn. Han förbinder sig då att före 1911 års utgång uppföra både såg och kvarn, och i stället för vattenhjul sätts den turbin in som fortfarande finns kvar och fungerar (2010), efter viss renovering 1992-93. Själva kvarnen går dock inte att använda då de gjutna stenarna är i allt för dåligt skick. Johan fick även förbinda sig att både såga och mala åt de andra bönderna i byn före alla andra. Sågdelen rasade vintern 1968-69 när det kom mycket blötsnö, den hade då inte använts sen slutet av  30-talet.

Kvarnen var i drift till slutet av 1940-talet då 380-voltsledningar drogs fram till byn och gårdarna kunde skaffa egna kvarnar. Det har berättats att under andra världskriget  fick man ta bort remmarna nattetid då det annars var folk som smög sig dit och malde olovligt. Det var ju ransonering och andra restriktioner som gällde. 1973 skänktes kvarnen till Loshults Hembygdsförening.

Position: RT90: Lindhults kvarns position: 1397443 / 6260541    SWEREF99: 447101 / 6257758    Lat/Lon: N56.46134 E14.14155