Losborg
  

 

Tillbaka
Om föreningen
Arrangemang
Hembygdsmuseet
Kettingfabriken
Litteratur
Kontakter
Länkar

 

Losborg (Sigfridskullen, Seffrekullen) är resterna av en gammal försvarsanläggning vid Driveån i Loshult socken i nordöstra Skåne. Den är belägen mellan Loshults by och samhället Killeberg, bredvid södra stambanan.

Losborg omtalades första gången omkring 1598 av den danske historikern Herman Chytraeus, som en borganläggning vilken långt tidigare skulle ha funnits vid ett vattendrag i Loshult socken vid gränsen mellan Danmark och Sverige. Detta har sedan sammanställts med sägner som upptecknades i Loshult på 1700-talet, där lokalbefolkningen menade att en kulle bredvid Driveån, "Sigfridskullen", på lokal dialekt kallad "Seffrekullen", varit boplats för en "kung Sigfrid". Kullen återfinns på en karta över trakten upprättad 1748, och har senare antagits vara identisk med Losborg. Några samtida skriftliga källor där namnet Losborg förekommer har inte kunnat påträffas.

En arkeologisk utgrävning av Sigfridskullen utfördes hösten 1986, under ledning av amatörhistorikern Lars Lundberg och arkeologen Anders Ödman. Man kunde då konstatera att en försvarsanläggning byggd avtimmer, en så kallad "motteborg", verkligen legat uppe på Sigfridskullen och att sidoanläggningar till samma borg funnits nedanför kullen. Hela borganläggningen daterade man bland annat genom myntfynd till1300-talet. Vem eller vilka som uppfört borgen gick inte att fastställa, men man kunde konstatera att den förstörts genom en brand. Att borgen på Sigfridskullen var identisk med den omtalade Losborg kunde man kanske inte belägga absolut säkert - möjligen kan det ändå röra sig om två helt olika anläggningar - men sannolikt är Losborg och Sigfridskullens borg samma anläggning. (källa: Wikipedia)

Position:  RT90: 1395717 / 6263656    SWEREF99: 445340 / 6260850    Lat/Non: N56.48892 / E14.11233

Gångstig finns nu från "nya" 23:an vid avfarten till Gnubbarp, en km. söder om Loshult

Position:  RT90: 1395959 / 6263795    SWEREF99: 445579 / 6260992    Lat/Lon: N56.49023 / E14.11619